Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl

Zasady w naszym kościele
(uaktualnienie od 7.11.)

 • Liczba osób mogących przebywać w (naszym) kościele podczas Mszy św. i nabożeństw z zachowaniem odległości minimum 1,5 m:
  • w kościele – 60 osób,
  • w kaplicy – 30 osób,
  • na chórze – 30 osób.


  Zasady w naszym kościele
  (uaktualnienie od 24.10.)

  1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.
  2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne.
  3. Liczba osób mogących przebywać w (naszym) kościele podczas Mszy św. i nabożeństw (strefa czerwona):
   • w kościele – 130 osób,
   • w kaplicy – 60 osób,
   • na chórze – 30 osób.
  4. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania). Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę w postawie klęczącej, chyba, że komuś na to zdrowie nie pozwala (prawą dłoń podkładamy pod lewą – w kształcie krzyża; po złożeniu Świętej Hostii na lewej dłoni, prawą wkładamy Ją do ust i na oczach kapłana spożywamy – nie wolno odchodzić z Hostią w dłoni!).
  5. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Za-duszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

  ZASADY NA CZAS PANDEMII – DOTYCZY SPOWIEDZI ŚW.
  (uaktualnienie od 24.10.)

  Żeby nie narażać oczekujących na spowiedź na deszcz i zimno przenieśliśmy okazję do spowiedzi św. do kaplicy Miłosierdzia Bożego. Ale z tej racji bardzo prosimy o zachowanie następujących zasad:
  1. Zachowaj odstęp (wg. znaków na podłodze).
  2. Po spowiedzi spryskiwaczem zdezynfekuj swoje miejsce spowiedzi – kratkę, podłokietnik i klęcznik (ręce dezynfekujemy przy wejściu do kaplicy).
  3. Nie wracaj tą samą drogą!

  SŁOWO DO WIERNYCH NA CZAS UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa nad grobami zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół jest pięknym i potrzebnym znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie. W tym roku ten szczególny czas naznaczony został wzmagającą się pandemią koronowirusa, wzywając nas wszystkich do większej ostrożności i odpowiedzialności podczas odwiedzania cmentarzy.
  Papież Franciszek w związku z pandemią wydał dekret wydłużający na cały miesiąc listopad okres zyskania odpustu za zmarłych, który można uzy-skać modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarze.
  Dlatego zachęcamy wszystkich, aby nawiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć w czasie na cały miesiąc listopad. Nawiedzając cmentarze zacho-wajmy wszystkie obostrzenia mając na uwadze dobro, zdrowie i życie swoje i innych osób.
  Niech czas modlitwy za zmarłych napełnia nasze serca nadzieją i umacnia naszą wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa.

  Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej

  ZASADY NA CZAS PANDEMII
  od 17.10.

  1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Za-chęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.
  2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne.
  3. Liczba osób mogących przebywać w (naszym) kościele podczas Mszy św. i nabożeństw (strefa żółta):
   • w kościele – 220 osób,
   • w kaplicy – 100 osób,
   • na chórze – 50 osób.
  4. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania oraz wszystkie wizytacje kanoniczne.
  5. Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii.
  7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka).
  8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny).
  9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę.
  10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę.
  11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę.
  12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła.
  13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela).
  14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.


 • Podziel się artykułem:
  FaceBook  Twitter  

  Słowo na dzisiaj

  Mt 4, 18-22 | Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich:...

  Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.