Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Wypominki 2020 - plik pdf

Z teologicznego wprowadzenia do obrzędów poświęcenia ołtarza: „Cała godność ołtarza wypływa stąd, że jest on stołem Pańskim. (...) Dla uczczenia ciał Męczenników oraz innych Świętych, jak i dla zaznaczenia prawdy, że ofiara członków wywodzi swój początek z ofiary Głowy, wypada (...) składać ich relikwie w ołtarzach tak, by „zwycięskie ofiary znalazły się w tym miejscu, gdzie Chrystus jest ofiarą. Lecz On, który za wszystkich cierpiał, na ołtarzu, oni pod ołtarzem, gdyż Jego męką zostali odkupieni”. Taki układ rzeczy wydaje się w pewien sposób powtarzać duchową wizję św. Jana Apostoła w Apokalipsie: „Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli”. Chociaż wszyscy Święci słusznie zwą się świadkami Chrystusa, jednakże w świadectwie krwi istnieje szczególna moc, którą całkowicie i w pełni wyrażają tylko relikwie Męczenników złożone w ołtarzu”.
Pod naszym ołtarzem (ściślej wmurowane w mensie naszego ołtarza) znajdują się relikwie męczennic Perpetuy i Felicyty (poniosły śmierć męczeńską w Kartaginie 7 marca 203 lub 204 r.). O jednej z nich można przeczytać w bieżącym numerze GN w kontekście modlitwy za dusze w czyśćcu. Na wysokości mensy ołtarza zostały ustawione relikwiarze świętych odkupionych męką Chrystusa uobecnianą na ołtarzu (ich relikwie są na co dzień w naszym kościele): Teresy od Dzieciątka Jezus, jej rodziców Ludwika i Zelii Martin, Małgorzaty Marii Alacoque, Jana Pawła II, ks. Je-rzego Popiełuszki, abpa Józefa Bilczewskiego, s. Faustyny, Kingi, Franciszka oraz w dwóch zbiorczych relikwiarzach z ziemią z katakumb św. Kaliksta w Rzymie: Franciszka, Moniki, Anastazji, Rity z Cascii, Damazego, Łucji, Walentego i Jana. Poniżej na stopniach pod ołtarzem, paschaliki, które symbolizują wszystkich zmarłych, zwłaszcza zmarłych zalecanych (46, bo tyle osób zmarło od ubiegłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, w tym 23 kobiety i 23 mężczyzn). Pomiędzy świecami kartki, na których wypisane są imiona i nazwiska zmarłych zalecanych. Oni są w drodze do nieba w czym pomagają im nasze modlitwy, ofiarowane odpusty ale przede wszystkim Msze Św. sprawowane w ich intencji. Swoistą, symboliczną, „granicą” nieba są kwiaty.1 listopada 2020 o godz. 16.00 w naszym kościele miało miejsce nabożeństwo wypominkowe, w którym wspominaliśmy i modliliśmy się szczególnie za tych, którzy w ciągu minionego roku (od zeszłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego) odeszli od nas do wieczności, a których pogrzeby były w naszym kościele, lub były prowadzone przez naszych duszpasterzy.
Po tradycyjnym początku zapaliliśmy paschał, znak Chrystusa Zmartwychwstałego, bo przecież zgromadziliśmy się na modlitwie jako ludzie wierzący w zmartwychwstanie i życie wieczne. Kolejnym elementem nabożeństwa było odczytanie Ewangelii (J 6,37-40) po której zabrzmiał śpiew „Zwycięzca śmierci”. Następnie Ksiądz Proboszcz z Parafialnej Księgi Zmarłych, która wcześniej była wyłożona obok krzyża i paschału, odczytywał kolejne imiona i nazwiska osób zmarłych w ubiegłym roku i zapalony został paschalik symbolizujący konkretną osobę. Jednocześnie była odmawiana modlitwa za daną osobę. Od tego momentu paschaliki nie są już tylko zwykłą dekoracją ale są znakiem bliskich nam osób. A są to: (wg. kolejności pogrzebów): Helena BOGACZ, Barbara DĘBSKA, Emilia KAPIAS, Kazimierz BEREZOWSKI, Maria RAKOCZY-DYLIK, Izabela SUCHOŃ, Zofia ORZEŁ, Helena BOROWA, Marta KONARSKA, Jan MAŁYŚ, Bogusław SOJKA, Helena SZESZKO, Józef KUCIA, Tadeusz JAWORCZYKOWSKI, Alicja WEBER, Henryk TYMOSZUK, Zenon SOJKA, Stanisław SAWICKI, Piotr KUBICA, Władysław ADAMEK, Franciszek DOBIJA, Nina MISIAK, Tadeusz PROCHOWNIK, Marian KUCZYŃSKI, Władysława MICHERDA, Józefa DUDZIAK, Adam DĘBSKI, Anna GAMROT, Eugeniusz LUBIAK, Leszek SYPUŁA, Helena SYTY, Henryk PIWOWAR, Janina GOLIASZ, Henryk KLAMA, Zenon WALCZAK, Irena GREŃ, Adam JANAS, Danuta BINDA-BIENIEK, Zofia NIEMCZYK, Antoni BANAŚ, Antoni WIŚNIEWSKI, Danuta PRZYBYLSKA, Tadeusz SALA, Zofia SZAKUŁA, Wanda GRYGIERCZYK, Eugenia CALÓW (ŻURAWSKA).
Potem jeszcze w dziesiątce różańca polecaliśmy wszystkich wiernych zmarłych. Nabożeństwo zostało zwieńczone modlitwą konkluzyjną i uroczystym błogosławieństwem.
Za wszystkich zmarłych zalecanych (ich imiona i nazwiska zostały wydrukowane i wywieszone w kościele a karteczki wypisane przez wiernych spoczywają na stopniach ołtarza) modliliśmy się podczas Mszy Św. w uroczystość Wszystkich Świętych (18.30) i w Dzień Zaduszny (9.00) oraz od 2 do 8 listopada na Różańcu o godz. 17.45.
Za zmarłych zalecanych w tzw. wypominkach rocznych (ich imiona i nazwiska zostały również wydrukowane i wywieszone w kościele a karteczki wypisane przez wiernych spoczywają na stopniach ołtarza) modlimy się w każdą niedzielę o godz. 7.45. Wypominki są podzielone na dwie części i odczytywane w kolejne niedziele na przemian.
Gdyby pojawiły się jakieś błędy bądź przekręcone nazwiska to przepraszamy i prosimy o korektę!

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Słowo na dzisiaj

Mk 3, 1-6 | W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.